مطالب مرتبط:

از ۲۸مین سالروز قیام مردم هرات بزرگداشت شد

اسماعیل خان یکی از قوماندانان جهادی در غرب افغانستان، حکومت را در تامین امنیت مردم افغانستان ناتوان می‌خواند. آ...

مطالب اخیر