مطالب مرتبط:

انفجار نیرومند بامداد امروز کابل را لرزاند

حوالی ساعت ۱۲۵ بامداد امروز انفجار نیرومند شهر کابل را به لرزه در آورد، گفته شده که رویداد ناشی از انفجار موتر بمب گذاری نوع مازدا بوده است

مطالب اخیر