مطالب مرتبط:

گزارش کامل واگذاری اداره ترافیک به شهرداری

جلسه شورای عالی توسعه شهری تحت ریاست محمد اشرف غنی رییس‌جمهور شام روز گذشته در ارگ دایر گردید. در این جلسه در م...

مطالب اخیر