مطالب مرتبط:

وزارت معارف افغانستان مشخصات لباس جدید دانش آموزان دختر را اعلام کرد

وزارت معارف (آموزش و پرورش) افغانستان، مشخصات لباس جدید دختران را در مکاتب اعلام کرد. به اساس تصمیم وزارت معارف...

مطالب اخیر