مطالب مرتبط:

چرایی بازگشت امرالله به قدرت/ امرالله صالح مرد عمل است؟

دولت با روی کار آوردن امرالله صالح گامی دیگری به سمت رقابت تنگاتنگ با اسلام‌آباد برداشته است ... در جریان روزها...

مطالب اخیر