مطالب مرتبط:

رياست جمهورى: بهبود کيفيت تحصيلات و تعليمات از اولويت هاى حکومت است

کابل (پژواک،٢٤حوت ٩٥): حکومت، در حالى بهبود کيفيت نهادهاى تعليمى و تحصيلى را از اولويت هاى خود عنوان مى کند که ...

مطالب اخیر