مطالب مرتبط:

“عودت داوطلبانۀ عودت کنندگان، از اولویت های دولت افغانستان است”

کابل (پژواک، ٢٤ حوت ٩٥): در نشست "پديدۀ مهاجرت" در کابل، بر مديريت درست مهاجرت و پیش زمینه های برگشت داوطلبانۀ ...

مطالب اخیر