مطالب مرتبط:

مردم هرات با شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سالروز قیام ۲۴ حوت را گرامی داشتند

هزاران تن از باشندگان هرات، در سالروز تجلیل از سی و هشتمین سالروز قیام ۲۴ حوت مردم هرات در برابر حکومت وقت، حما...

مطالب اخیر