مطالب مرتبط:

درخواست دو سناتور جنگ طلب برای افزایش نظامیان امریکایی در افغانستان

مک کین رییس و گراهام نوشتند: ما بر اساس مصاحبه هایی که با قومندانان حاضر در میدان رزم داشته ایم به این نتیجه گی...

مطالب اخیر