مطالب مرتبط:

کشف یک موترسایکل بمب گذاری شده در لغمان

یک عراده موتر سایکل مملو از مواد منفجره متعلق به گروپ تروریستی قاری عالم مربوط گروه طالبان در یکی از نقاط مزدحم...

مطالب اخیر