مطالب مرتبط:

بیش از ۴۰ هزار سند تاریخی دیجیتالی شده‌است

وزارت اطلاعات و فرهنگ درسال ۱۳۹۵ در حدود ۳۹ هزارو ۵۷۶ سند تاریخی نسخه های خطی آرشیف ملی را دیجیتالی ساخته اند.

مطالب اخیر