مطالب مرتبط:

رئیس باشگاه بایرن: توقع خرید بزرگ نداشته باشید

اولی هوینس، رئیس باشگاه بایرن از تلاش این باشگاه برای بازیکن سازی و نه خریدهای بزرگ در نقل و انتقالات ...

مطالب اخیر