مطالب مرتبط:

شمالي کوریا د امریکا پر نظامي بېړیو د برید ګواښ کړی دی

شمالي کوریان وايي، کې ارضي تمامیت او هېواد ته یې کوم ګواښ متوجه شي، نو بې رحمانه بریدونه به وکړي.

مطالب اخیر