مطالب مرتبط:

والى کندهار روز شنبه آينده به وظيفۀ خود بر مى گردد

کندهار(پژواک، ٢٤حوت ٩٥): تداوى داکتر محمد همايون عزيزى والى کندهار تکميل شده و روز شنبۀ آينده به وظيفۀ خود بر م...

مطالب اخیر