مطالب مرتبط:

ارگان‌های امنیتی زیر تیغ انتقاد نمایندگان مجلس و کارشناسان قرار می‌گیرد

بعد از پایان مأموریت جنگی نیروهای بین‌المللی در افغانستان، آمار تلفات غیر نظامیان به شمول زنان و کودکان در کشور...

مطالب اخیر