مطالب مرتبط:

پروژه بزرگ تروریسم پروری عربستان سعودی در افغانستان

پیام آفتاب: عربستان سعودی مدت ها است در ولایت «ننگرهار» که هم مرز با پاکستان و از مراکز رشد و نمو داعش داعش نیز...

مطالب اخیر