مطالب مرتبط:

وزارت فرهنگ ۴۰ هزار سند تاریخی و نسخه های خطی را دیجیتالی ساخته است

وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور از دیجیتال سازی نزدیک به ۴۰ هزار سند تاریخی و نسخه های خطی آرشیف ملی در کشور خبر می‌...

مطالب اخیر