مطالب مرتبط:

بیش از یک میلیون دیپلم دانشجویان آماده توزیع می باشد

وزارت تحصیلات در سال ۱۳۹۵ برای اولین بار دیپلم معتبر تحصیلی یکسان برای دانشجویان دانشگاه های خصوصی و دولتی یکسا...

مطالب اخیر