مطالب مرتبط:

امسال بیماری فلج اطفال در افغانستان ریشه کن می شود

پیام آفتاب: مقامات وزارت صحت عامه اعلام کردند که در ۹ ماه گذشته هیچ موردی از بیماری فلج اطفال در کشور ثبت نشده ...

مطالب اخیر