مطالب مرتبط:

طنز: هویت مهاجمان 400 بستر شناسایی شد

حکومت اسامی مهاجمان شفاخانه 400 بستر را اعلام کرد؛ خودکفانکان: 1-علی رضا الهام، هزاره 2- داوود دریاباری، تاجیک ...

مطالب اخیر