مطالب مرتبط:

طنز: سر تراشیده علت عذرخواهی از جانب والامقام ها

نمی دانم چه حکمتی در سرهای کل و تراشیده وجود دارد که وقتی زلفان مبارک تراشیده می شود، رویکرد سیاسی نیز تغییر می...

مطالب اخیر