مطالب مرتبط:

والی بلخ تغییرِمسیر داد!

آریانانیوز: عطامحمد نور، اعلام کرد که خط او از داکتر عبدالله جداست. عطامحمد نور تاکید کرد که داکتر عبدالله عبدا...

مطالب اخیر