مطالب مرتبط:

امضای تفاهمنامه همکاری دانشگاه های «ابن سینا» و «صنعتی شریف» ایران

پیام آفتاب: دانشگاه «صنعتی شریف» ایران و «ابن سینا» افغانستان با هدف اجرای پروژه های مشترک علمی، تفاهم نامه همک...

مطالب اخیر