مطالب مرتبط:

قیام مردم هرات، خیزشهای مردمی علیه رژیم کمونیستی را گسترش داد

پیام آفتاب: عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت وحدت ملی با انتشار بیانیه ای به مناسبت قیام مردم هرات در بيست و چ...

مطالب اخیر