مطالب مرتبط:

انتخاب و معرفی عبدالقادر زازی به عنوان دبیر اول مجلس نمایندگان افغانستان

نمایندگان مجلس شورای ملی افغانستان با برگزاری انتخابات داخلی(پس از سه دور برگزاری انتخابات)، عبدالقادر زازی را ...

مطالب اخیر