مطالب مرتبط:

پاکستان می خواهد در مناطق قبایلی تاسیسات نظامی ایجاد کند

وزارت سرحدات و قبایل افغانستان می گوید که ارتش پاکستان با راه اندازی حملات در مناطق قبایلی، می خواهد که مردم ای...

مطالب اخیر