مطالب مرتبط:

جلسه اعلام حکم نهایی شیخ عیسی قاسم به ۱۷ ثور موکول شد

دستگاه قضایی رژیم آل خلیفه محاکمه شیخ عیسی قاسم، رهبر نهضت اسلامی این کشور، را به هفتم ماه مه آینده موکول کرد.

مطالب اخیر