مطالب مرتبط:

پاکستان به دنبال تخلیه خط مرزی دیورند و نظامی سازی این منطقه می باشد

نظامیان پاکستانی دراین شب روز ها تلاش دارند تا منطقه مرزی(خط دیورند) را تخلیه و این منطقه را تخیله و نظامی بسازند

مطالب اخیر