مطالب مرتبط:

دستور غنی به والی‌ها در مورد واکسین پولیو و شفافیت امتحان کانکور

دواخان مینه‌پال معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور در صحبت ویدیویی دیروز خود که با والی...

مطالب اخیر