مطالب مرتبط:

تکنولوژی به شرط شفافیت موثر خواهد بود

موثر بودن استفاده از تکنولوژی در انتخابات، مشروط به مدیریت درست است، مدیریتی که بتواند شفافیت را تضمین کند. به ...

مطالب اخیر