مطالب مرتبط:

سفر حکمتیار به کابل به دلیل اجرایی نشدن توافقنامه به تعویق افتاد

پیام آفتاب: منابع نزدیک به حزب اسلامی، علت اصلی تعویق حضور گلبدین حکمتیار به کابل را عدم تعهد دولت افغانستان به...

مطالب اخیر