مطالب مرتبط:

وزیر دفاع باید به راکت بسته شود/ زندانیان طالبان اعدام شوند

سناتوران در پیوند به حمله بر شفاخانه ۴۰۰ بستر کابل می گویند که وزیر دفاع در این حمله غفلت کرده باید به راکت بست...

مطالب اخیر