مطالب مرتبط:

خنثی سازی دو حلقه ماین در شهر غزنی

مقامات محلی غزنی از کشف دو حلقه ماین در زیارتگاه سخی این شهر خبر دادند.

مطالب اخیر