مطالب مرتبط:

تلخی زیتون به کام تولیدکنندگان افغانستان ماند

در حالی که افغانستان از مهم‌ترین صادرکنندگان فرآورده‌های زیتون به روسیه و آسیای مرکزی بود اما تولید این محصول ب...

مطالب اخیر