مطالب مرتبط:

رد پای پاکستان در عملیات تروریستی افغانستان

پیام آفتاب: حامد کرزی رئیس جمهور، سابق کشور در هنگام ریاست جمهوری خود بر این امر تاکید داشت که I.S.I به حدی در ...

مطالب اخیر