مطالب مرتبط:

رئیس اجرائیهقوه قضائیه نباید تابع مصلحت و فشار باشد

رئیس اجرائیه افغانستان می‌گوید که حاکمیت قانون بدون دستگاه قضایی مستقل امکان‌پذیر نیست و بنابراین، هیچ‌کسی حق م...

مطالب اخیر