مطالب مرتبط:

ما شرکت سهامی نه، حکومت متخصص می‌ سازیم

شرکت سهامی نهادی است که شرکای گوناگون را برای رسیدن به یک «معامله» توسعه‌ ای و اقتصادی سهیم می‌ سازد. در این مع...

مطالب اخیر