مطالب مرتبط:

ساخت بزرگ‌ترین‌ دانشگاه در ننگرهار؛ فرصت یا تهدید؟

کار ساختمانی سومین دانشگاه بزرگ اسلامی جهان در ننگرهار در شرق افغانستان جریان دارد. عربستان سعودی تامین‌‌کننده ...

مطالب اخیر