مطالب مرتبط:

انفجار بزرگی کابل را لرزاند

انفجار بزرگی کابل پایتخت افغانستان را لرزانده است شاهدان عینی گفتند که انفجار حدود ساعت ۱۲۵ صبح به وقت محلی ۲۰۵۵ گرینویچ روی داد و صدای آن تقریبا از سراسر شهر شنیده شد

مطالب اخیر