مطالب مرتبط:

200 زندانی هموطن از ایران تحویل داده می شوند

زندانیان افغانستانی به کشور باز می گردند. ایران نزدیک به 200 زندانی افغانستانی را که در زندان های این کشور اسیر...

مطالب اخیر