مطالب مرتبط:

طالبان در ولسوالی اوبه هرات دست و پای یک جوان را قطع کردند

(Visited 12 times, 1 visits today)

مطالب اخیر