مطالب مرتبط:

سوار شدن دو نفر بر یک موتر سایکل در ننگرهار ممنوع شد

مقامات ننگرهار سوار شدن دو نفر بر یک موتر سایکل را ممنوع قرار دادند. قوماندانی امنیۀ ننگرهار می‌گوید، این تصمیم...

مطالب اخیر