مطالب مرتبط:

پاسپورت الکترونیکی و تذکره از سال 96 برای مهاجرین صادر می شود

پیام آفتاب: سرکنسول افغانستان در مشهد گفت: یک ماه دیگر در نمایندگی های سیاسی افغانستان در ایران پاسپورت الکترون...

مطالب اخیر