مطالب مرتبط:

سواحل نهر لشکری در سبزگزی زرنج تحکیم شد

کار تحکیم کاری سواحل «نهر لشکری» در قریه «سبزگزی» شهر «زرنج» به بهره‌برداری سپرده شد. مقام‌های محلی در نیمروز م...

مطالب اخیر