مطالب مرتبط:

طالبان دست و پای یک جوان را به اتهام دزدی قطع کردند

طالبان مسلح در ولسوالی اوبه ولایت هرات، دست و پای یک تن از باشندگان این ولسوالی را در یک محکمه صحرایی قطع کردند.

مطالب اخیر