مطالب مرتبط:

پولیس هرات: امنیت مراسم قیام ۲۴ حوت تأمین شده است

قرار است امروز (سه شنبه ۲۴ حوت ۱۳۹۵) در هرات از سالروز قیام ۲۴ حوت مردم هرات، گرامی داشت به عمل آید.

مطالب اخیر