مطالب مرتبط:

رئیس اجرائیهحکومت وحدت ملی برای برگزاری انتخابات آمادگی کسب می کند

دکتر عبداله عبداله رییس اجراییه دولت افغانستان، دیروز در دیدار با اعضای رهبری حزب اقتدار ملی گفت که انتخابات پا...

مطالب اخیر