مطالب مرتبط:

استاد عطا خیلی ناوقت از مردم معذرت خواست

سرمایه گذاری سیاسی عطا محمد نور بالای داکتر عبدالله در دو انتخابات اخیر ریاست جمهوری افغانستان یک اشتباه بزرگ س...

مطالب اخیر