مطالب مرتبط:

شماری از قانون‌گذاران آمریکاییپاکستان باید حامی تروریست‌ها خوانده شود

پیش‌نویس قرار گرفتن پاکستان در شمار کشورهای حامی تروریسم، از سوی شماری از قانون‌گذاران آمریکایی به مجلس نمایندگ...

مطالب اخیر