مطالب مرتبط:

کشته شدن ده عضو شبکه گروه حقانی در پکتیکا

این گروه تروریستی مربوط به شبکه حقانی، در طراحی و سازماندهی حملات تروریستی به ویژه راه اندازی حملات مرگبار انتح...

مطالب اخیر